Home
 

LUMC in Leiden

Logo LUMC

Men kan gedurende het leven het besluit nemen na het overlijden het stoffelijk overschot ter beschikking te doen stellen aan de medische wetenschap.

De procedure bij het LUMC is dat men, na het lezen van een informatiepakket, een handgeschreven verklaring, volgens een door de afdeling Anatomie en Embryologie opgesteld voorbeeld, bij deze afdeling heeft ingediend. Deze verklaring, ook wel wilsbeschikking genoemd, maken het besluit rechtsgeldig. Deze wilsbeschikking is onder andere nodig om na het overlijden de benodigde papieren te verkrijgen bij de gemeente van de plaats waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

5 Oktober 2021 

Nieuwe codicil-aanvragen

Per 5 oktober 2021 is het weer mogelijk om contact met ons op te nemen voor het aanvragen van een codicil omtrent lichaamsdonatie.

Acceptatie van stoffelijke overschotten

Per 5 oktober 2021 zijn we weer open, en kunnen er weer stoffelijke overschotten van codicilhouders geaccepteerd worden.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met lichaamsdonatie@lumc.nl 


----------

U kunt hieronder ook een artikel met informatie over lichaamsdonatie vinden uit ons eigen LUMC magazine en een brochure met daarin veelgestelde vragen over dit onderwerp:

Artikel over lichaamsdonatie uit het LUMC magazine

Brochure met veelgestelde vragen over lichaamsdonatie via het LUMC 

Informatie voor nabestaanden


In geval van overlijden van een lichaamsdonor moet door een nabestaande of de (huis)arts zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met de door het LUMC aangewezen uitvaartondernemer. Het telefoonnummer en het codicilnummer staan vermeld in de bevestigingsbrief. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.

Gedenkmonument lichaamsdonoren

De afdeling Anatomie heeft in samenwerking met het LUMC een gedenkmonument laten creëren voor lichaamsdonoren en hun nabestaanden. Op 16 oktober 2018 heeft Decaan professor Pancras Hogendoorn samen met burgemeester Henri Lenferink het gedenkmonument onthuld op de historische begraafplaats Groenesteeg. Dit bijzondere monument dient als nagedachtenis aan hen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap.

Gedenkmonument lichaamsdonoren
 
 
Copyright (c) 2012 Lichaamsdonatie.info All rights reserved.